19-04-05

Habemus papam

Annuntio vobis gaudium magnum. Habemus papam qui sibi nomen imposuit…

Benedictus PP. XVI

(Joseph Ratzinger, geb. 1927)

Beluister de aankondiging:

20:36 Gepost door Librarian | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

12-04-05

Atomium en auteursrecht

In een kort artikel meldt Gazet van Antwerpen Online vandaag dat de vzw Atomium jaarlijks ongeveer vijftig inbreuken op het auteursrecht noteert.

De afbeelding van het Atomium wordt door het auteursrecht beschermd en het gebouw mag dus niet zomaar worden gereproduceerd door middel van foto’s en dergelijke. Bij de inbreuken die jaarlijks worden vastgesteld gaat het volgens Gazet van Antwerpen zowel om inbreuken van individuele personen die niet wisten dat zij een inbreuk pleegden, als om inbreuken van personen of bedrijven die geen vergoeding wensten te betalen. De vzw Atomium ontvangt jaarlijks meer dan 500 aanvragen om toelating tot reproductie. De vergoeding die moet worden betaald houdt o.a. rekening met de oplage, de drager en het verspreidingsgebied.

Zelf werd ik bijna twee jaar geleden met deze problematiek geconfronteerd. Omdat ik relatief dicht bij het Atomium woon en je er vanuit de Stevens-Delannoystraat een uitstekend uitzicht op hebt, besloot ik om een foto van het Atomium te maken en die op mijn blog te plaatsen. Ik had ook al andere gebouwen in Brussel gefotografeerd en wilde er een kleine diashow mee maken.

Via de website van het Atomium ontdekte ik dat de afbeelding van het Atomium auteursrechtelijk is beschermd en dat “[e]lk gebruik, verspreiding en/of reproductie ervan [...] stellig [moet] worden meegedeeld aan de vzw Atomium of aan de maatschappij Sabam.” En uiteraard zou elke inbreuk op deze verplichting worden vervolgd.

Ik contacteerde dus de vzw Atomium. Daar werd me verzekerd dat voor niet-commercieel gebruik geen vergoeding moest worden betaald, maar dat ik het gebruik van de foto wel bij Sabam moest melden. Dat deed ik op 19 juli 2003 en op 22 juli kreeg ik een brief van Sabam in de bus met het verzoek om maandelijks het bedrag van 91,65 euro te betalen... om het fotootje van het Atomium op mijn weblog te mogen tonen (een korting van 25% kon worden toegestaan voor niet-commercieel gebruik). Bovendien stelde Sabam als voorwaarde dat “de inhoud van de site moet beschermd zijn zodanig dat het downloaden van de digitale bestanden niet mogelijk is”.

Het spreekt vanzelf dat ik hooglijk verbaasd was. Per e-mail breng ik op 11 augustus Sabam op de hoogte van het feit dat “[...] ik zal afzien van publicatie van de foto op mijn persoonlijke webpagina” en dat ik aanneem dat “ik uw brief van 22 juli jl. dan verder ook als onbestaande kan beschouwen.”

Op 13 augustus volgde er andermaal een e-mail van de vzw Atomium met de mededeling dat er geen probleem is om het beeld van het Atomium op mijn persoonlijke website te tonen, maar dat het niet voor een commercieel doel mag worden gebruikt.

Op mijn beurt deelde ik de vzw Atomium mee dat volgens Sabam ongeacht de goedkeuring door vzw Atomium en ongeacht het feit dat het om een persoonlijke website gaat, blijkbaar toch auteursrechten moeten worden betaald. Ik meldde tevens dat de voorwaarde in verband met de beveiliging tegen downloaden onredelijk was, aangezien er “voor zover mij bekend geen enkele technische maatregel [is] die dat kan verhinderen. […] een waterdichte methode is er niet.”

Uiteindelijk kreeg ik dan toch nog – voor mij geheel onverwacht – van Sabam de toestemming om de foto zonder betaling van een vergoeding op mijn blog te plaatsen. Ik diende wel de vermelding “vzw Atomium © Sabam Belgium 2003” op de foto aan te brengen. Wat ik dan ook deed.

Moraal van het verhaal: het is niet altijd duidelijk wat en in welke mate iets door het auteursrecht is beschermd. En blijkbaar weet ook de auteursvereniging Sabam niet altijd hoe het nu precies met de vergoedingen zit. Daarom één advies: reproduceer nooit zomaar iets, tenzij u er absoluut zeker van bent dat wat u doet binnen de wettelijke bepalingen van het auteursrecht valt. In geval van twijfel laat u reproductie achterwege of u vraagt uitdrukkelijk de schriftelijke toestemming aan de rechthebbende of diens vertegenwoordiger.

18:28 Gepost door Librarian | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

08-04-05

Zo helpe ons God

Aan de vooravond van de begrafenis van Karol Wojtyła luister ik naar de Engelstalige uitzending van Radio Vaticana die in het teken staat van het spirituele testament van Johannes Paulus II dat gisteren openbaar werd gemaakt.

Het testament beslaat in zijn oorspronkelijke vorm vijftien pagina’s en is geschreven in het Pools. Om Poolse journalisten niet te bevoordelen werd het vertaald in het Italiaans, zo deelt het Vaticaan mee. Volgens de pauselijke woordvoerder Joaquin Navarro-Valls bevat het testament niet de naam van de kardinaal die de paus twee jaar geleden in het geheim (“in pectore” of “in het hart”) heeft benoemd.

In zijn testament laat de paus weten dat hij geen persoonlijke bezittingen nalaat en dat zijn persoonlijke nota’s moeten worden verbrand. Opmerkelijk is ook dat de paus er in 2000 (toen hij tachtig werd) aan dacht om te abdiceren. Of de tijd niet gekomen was om het “nunc dimittis” (“laat ons nu gaan”) te herhalen, zo schreef hij. De paus verwees daarmee naar Lucas 2:29 waar Simeon zegt: “Nunc dimittis servum tuum, Domine” (“Laat nu Uw dienstknecht gaan in vrede, Heer”).

Daarnaast in de uitzending ook aandacht voor de encyclieken en enkele opmerkelijke toespraken van de overleden pontifex.

Bijvoorbeeld als hij het in 1984 heeft over mensenrechten en vrede.

Beluister geluidsfragment:

Peace is threatened whenever the human spirit is oppressed by poverty, or constrained by social, political or ideological dictates. In our world, peace is seriously threatened by the tensions arising out of ideological differences between East and West, and by the growing contrast between the developed countries of the North and the developing countries of the South.

Peace is threatened wherever the fundamental rights of man are ignored or trampled upon, especially the right of religious liberty.

Peace is threatened where the integral well being of the human person is not recognized, promoted and safeguarded; where human beings are not respected in their unique dignity and worth; where they are subordinated to preconceived interests and the ambition of power in any of its forms; where the poor are exploited by the rich, the weak by the strong, the uneducated by the clever and unscrupulous.

Peace is threatened where the human person is made the victim of scientific and technological processes, rather then the beneficiary of the marvellous capabilities for genuine progress and development, which man rests from the universe.

Peace is threatened by events, but these events themselves mirror deeper causes connected with the attitude of the human hearth.

Eén ding moet men Johannes Paulus II nageven: met de bovenstaande uitspraken durft hij in eigen hart te kijken en de vinger op de wonden te leggen die zijn zevenentwintig jaar durend pontificaat ongetwijfeld bij velen heeft veroorzaakt.

Legt de Kerk immers niet haar eigen ideologische dictaten aan de gelovigen op? Negeert zij niet de fundamentele vrijheid en eigenheid van de mens en het recht om zijn religie op een zelfgekozen manier te belijden? Als man, vrouw, homo- of heteroseksueel, gehuwde of celibatair?

Bracht de Kerk niet vele mensenlevens in gevaar door het gebruik van condooms als voorbehoedsmiddel tegen seksueel overdraagbare ziekten te verbieden? Buitte zij op dit vlak – bijvoorbeeld in Afrika – de onwetenden niet uit door hen onwetend te houden en ze zo hun eigen graf te laten graven?

“’t Is goed in ‘t eigen hart te kijken nog even voor het slapengaan, of ik van dageraad tot avond geen enkel hart heb zeer gedaan. Of ik geen ogen heb doen schreien geen weemoed op een wezen lei...”

Het komt ons niet toe een mens te oordelen. “Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt” zegt de evangelist Mattheus. De Geschiedenis zal het doen in onze plaats en zij zal alles tot zijn recht laten komen.

Johannes Paulus II is overleden. Vandaag wordt hij begraven en op 18 april gaan de kardinalen in conclaaf om een nieuwe paus te kiezen. Toch moeten wij ook stilstaan bij de woorden van Godfried kardinaal Danneels: “Enkel naar de toekomst kijken, is gevaarlijk. Laten we ook het verleden niet uit het oog verliezen, en dankbaar zijn om wat Johannes Paulus II ons heeft nagelaten.”

Wat zijn voorganger heeft nagelaten, bene facta et male facta, zal het aanknopingspunt zijn voor het beleid van de nieuwe paus. Laten wij bidden met de woorden die ons zijn gegeven: “Mögen andere kommen und es besser machen.” Zo helpe ons God.

01:41 Gepost door Librarian | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

03-04-05

Catholic Insider (podcast)

Nieuws over het overlijden van paus Johannes Paulus II kan u lezen en beluisteren op Catholic Insider.

Catholic Insider presenteert zich als een podcast "from the heart of the Catholic Church" en wordt beheerd door Roderick Vonhögen, een jonge en dynamische katholieke priester van het bisdom Utrecht in Nederland.

De podcast wordt gehost door Rorate. Rorate is een onafhankelijke rooms-katholieke multimedia-organisatie, gehuisvest in Amersfoort (Nederland).

Dit is professionele podcasting, waarschijnlijk logistiek goed ondersteund en ondanks het onderwerp toch heel spannend en interessant om te beluisteren. Wie zonder omwegen een voorbeeld wil beluisteren klikt hier voor "Waiting for the inevitable", een bijna 32 minuten (.mp3 - 14,6 MB) durende opeenstapeling van interviews (o.a. met Francesca, de webmaster van Radio Vaticana) op en rond het Sint-Pietersplein in Rome, uren voor het overlijden van de Paus.

Om podcastfeeds te beheren en te beluisteren kan u gebruik maken van bijvoorbeeld Doppler of iPodder.

12:00 Gepost door Librarian | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

02-04-05

De battre son cœur s’est arrêté

Ioannes Paulus PP. II
(Karol Józef Wojtyła)

18 mei 1920 – 2 april 2005

„Vi ho cercato, ora siete venuti a me.”

Paus Johannes Paulus II is na een lange doodsstrijd overleden. Het overlijden van de Paus werd vanavond iets voor 22.00 uur officieel bekendgemaakt door kardinaal Leonardo Sandri. Volgens een mededeling van de pauselijke woordvoerder, Joaquín Navarro-Valls, overleed Johannes Paulus II om 21.37 uur in zijn appartement in Vaticaanstad.

Lees het dossier over paus Johannes Paulus II op de website van De Standaard Online.

Bekijk een fotospecial over Johannes Paulus II op de website van De Standaard Online.

Een 55 minuten durende beeldimpressie over leven en werk van Johannes Paulus II kan u bekijken op de website van Rai.it.

Nog op de website van Rai.it kan u videobeelden [1] [2] bekijken die verschillende aspecten van het leven van Johannes Paulus II toelichten.

22:01 Gepost door Librarian | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

28-03-05

Gezocht (m/v) - ten andere male

Voor de inrichting van zijn nieuwe blog is Librarian nog steeds op zoek naar een 'binnenhuisarchitect': iemand (m/v) met verstand van grafiek en illustratietechnieken.

De opdracht zal er in bestaan een zogenaamde 'header' te ontwikkelen voor het nieuwe blog van Librarian. Stijl: karikaturaal-allegorisch. Techniek: in overleg te kiezen.

Technische details, achtergrondinformatie en materiaal ter inspiratie kunnen worden verstrekt.

De geleverde prestaties zullen officieel worden vergoed. Bovendien wordt er een contract afgesloten i.v.m. het auteursrecht op het geleverde werk.

Kandidaten kunnen zich met verwijzing naar c.v. en portfolio melden via de knop "E-mail Librarian!" rechts bovenaan.

Indien niet ernstig, gelieve zich te onthouden.

09:15 Gepost door Librarian | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Scrambled eggs

Geen ‘scrambled eggs’ op deze paasmaandag, wel ‘scrambled words’.

Meoetn itlnineeltge iartmfoine psooniaelrsfs zalos ik wel meoeedn aan dit hlee geode? Is het geen hpye die senl weer orweaivat? Mcuh ado abuot nohntig? Is dit geen eohxbimstiiine? Nee, het is pmoendoistrsme. Lvee Adny Wrhaol en Niel Ptsamon. Wnat dnaikzj hen hfeet nu ook ekle imflniieaebdrdtoaaemr rhcet op zjin dakjgeilse kittjrarewe euegwie reom. Hnoni siot qui mal y psene.

Kan u er geen chocola van maken? Kijk dan even hoe de oorspronkelijke tekst er uitzag.

En als u er zelf ook zin in hebt gekregen dan moet u hier wezen: http://www.lerfjhax.com/70.0.html

Smakelijk!

09:12 Gepost door Librarian | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

27-03-05

World Year of Physics

World Year of PhysicsHet jaar 2005 is niet alleen het jaar van Albert Einstein, maar het is ook het World Year of Physics, een internationaal feest van de natuurkunde.

Dit jaar is het honderd jaar geleden dat Albert Einstein drie wetenschappelijke bijdragen publiceerde die een revolutie betekenden voor de natuurkunde van de twintigste eeuw. Einstein verklaarde het foto-elektrisch effect (en kreeg daarvoor in 1921 de Nobelprijs) en ook de ‘Brownse beweging’. Maar zijn bekendste bijdrage is waarschijnlijk zijn speciale relativiteitstheorie.

Om deze gebeurtenissen te herdenken heeft Unesco 2005 uitgeroepen tot het World Year of Physics. Hiermee zal aangetoond worden hoe ontwikkelingen in de natuurkunde een invloed kunnen hebben op ons dagelijks leven.

Ook de Europese organisatie voor kernonderzoek, het CERN (“Where the web was born”), is bij de organisatie van het World Year of Physics betrokken. Dat doet het o.a. met het project Quantum diaries, een verzameling van weblogs van CERN-medewerkers. Het project wordt voorgesteld als:

“a Web site that follows physicists from around the world as they experience the World Year of Physics 2005. Through their bios, videos, photos, and blogs, the diarists offer a personal look at the daily lives of particle physicists. This project is not just about physics; it's about being a physicist. That means that the diarists write about their families, hobbies, and interests, as well as their latest research findings and the challenges that face them in their labs.”

Er zijn ook enkele (deels) Nederlandstalige blogs bij. Van Alex Koutsman bijvoorbeeld. Hij werkt mee aan de ATLAS-detector waarmee het tegen 2007 mogelijk zal worden om te ‘kijken’ naar hele kleine deeltjes en hun interacties met elkaar. Ook Maaike Limper en Frank Linde werken mee aan het ATLAS-project en hebben een eigen ‘quantum diary’. Frank Linde is directeur van het Nederlandse NIKHEF, het National Institute for Nuclear Physics and High Energy Physics.

Belgische of Vlaamse bloggers schijnen er bij Quantum diaries niet te zijn. Toch zijn er onder de meer dan 6500 wetenschappers van het CERN ook heel wat Belgen te vinden. Eén van hen is Marc Huyse van de Katholieke Universiteit Leuven. Hij was op paaszondag te gast bij Kurt Van Eeghem in “Het salon” op Radio 1 en sprak er over deeltjesversnellers en antimaterie.

België organiseert in het kader van het World Year of Physics ook heel wat activiteiten en tentoonstellingen. Een overzicht is te vinden op de Belgian site of the World Year of Physics.

De Universiteit Gent doet – geheel overeenkomstig haar recente imagocampagne “Durf denken” – een flinke duit in het zakje. En in het Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen loopt van 22 april tot 2 december 2005 de tentoonstelling “Einstein in de Lage Landen”.

De Katholieke Universiteit Leuven organiseert de tentoonstelling “...de rest zijn details” over Albert Einstein. De tentoonstelling loopt van 3 maart tot 8 april in de Campusbibliotheek Arenberg en daarna verhuist ze naar de Kulak in Kortrijk, waar ze van 15 april tot 28 mei kan worden bezocht.

De Universiteit Antwerpen organiseert een “Brugproject fysica” waar leerlingen uit het secundair onderwijs op woensdagnamiddag en zaterdagvoormiddag terechtkunnen voor een duik in de fascinerende wereld van de fysica.

De Vrije Universiteit Brussel is een van de partners die de tentoonstelling “E=mc2: een ontmoeting met Einstein” organiseert. Deze tentoonstelling loopt in het Paleis der Academiën te Brussel van 2 november 2005 tot 28 februari 2006 en belicht verschillende aspecten van het werk van Albert Einstein. Daarnaast is er ook plaats voor talrijke experimenten en demonstraties.

13:20 Gepost door Librarian | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

20-03-05

Wees elegant...

Wees elegant in bad, in bed en op straat.

De plaats van opname mag u zelf raden...

22:07 Gepost door Librarian | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

17-03-05

Studenten bestelen abonnees Belgacom-Skynet

Een tiental hackende studenten heeft op kosten van een aantal abonnees van Belgacom-Skynet massaal muziek- en filmbestanden gedownload. Dat meldt de krant De Standaard vandaag (pagina 15).

De studenten zouden in het bezit zijn gekomen van de toegangscodes voor de ADSL-verbinding van de betrokken abonnees. De studenten zijn opgepakt en ondervraagd.

Maandag voerde de ‘Computer Crime Unit’ van de federale politie dertien huiszoekingen uit nadat Belgacom-Skynet bij het Brusselse gerecht een klacht tegen onbekenden had ingediend voor de diefstal van honderden toegangscodes. De diefstal kwam aan het licht toen verschillende abonnees hun beklag deden over een wel erg hoge rekening. Als een abonnee bij het downloaden zijn quotum overschrijdt dan worden daar extra kosten voor aangerekend.

De dieven hanteerden verschillende technieken om de codes in hun bezit te krijgen. Ze kregen of kochten de codes bij oud-werknemers van Belgacom-Skynet. Ze hackten computers door via het internet op zoek te gaan naar openstaande toegangspoorten. En ze probeerden de gegevens te bemachtigen via Internet Relay Chat (IRC).

De bewoners waarbij maandag een huiszoeking plaatsvond waren volkomen verrast. De daders bleken in de meeste gevallen immers hun studerende kinderen te zijn.

09:06 Gepost door Librarian | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

St. Patrick's Day

St. Patrick's Festival - Dublin, Ireland

St. Patrick's Festival - Dublin, Ireland

09:05 Gepost door Librarian | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

10-03-05

Scheldwoordengenerator

Voor wie er maar niet genoeg van kan krijgen om mij uit te schelden, is er nu de 'Scheldwoordengenerator'. Deze databank bevat ca. 300 miljoen combinaties van scheldwoorden.

Het is niet alleen mogelijk om on line een scheldwoord (of liever een scheldzin) te genereren. U kan de hele databank ook downloaden of een scheldwoord opzoeken in het scheldwoordenboek.

Enkele voorbeelden van scheldwoordcombinaties zijn:

  • Jij bent nu echt een goudgele aangevreten schijtzak!
  • Ik vind jou een uitgerekte afgerukte rukeend!
  • Jij bent een witte scheefgepiste verwekfout!
  • Jij bent nu echt een boerkakkende onderontwikkelde paardenneuker!
  • Nu vind ik je een onnozele dichtgegroeide neanderthaler!
Zeg nou zelf: beter kunt u ze toch niet verzinnen.

http://www.innerspace.be/scheldwoorden/scheldwoordengener...

22:06 Gepost door Librarian | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

05-03-05

Librarian en auteursrecht: de blogosfeer spreekt

Het kan verkeren, zei Bredero. En dat deze uitspraak na bijna vierhonderd jaar nog niets aan waarheid heeft ingeboet, is de afgelopen dagen genoegzaam bewezen. Gisteren werd je nog geprezen omwille van een rake reactie aan het adres van het IFPI, vandaag word je als een paria aan alle kanten uitgespogen.

Schrijver dezes is achterbaks, bekrompen, een doorwinterde nazi, iemand die zijn buren gaat afschieten omdat hun hond ooit eens op zijn gazon heeft gekakt, een eenzame drop-out, een ezel, een gemene hardvochtige aardworm, Hitlers gewillige beul, hooghartig, iemand die te weinig om handen heeft, een irritante mierenneuker, een klein kind, een klikspaan, laag van niveau, een loser, manipulerend, een moraalridder, een onnozelaar, pretentieus, een rat, schaamteloos, een verklikker, een zielige man die doelbewust desinformatie verspreidt...

Fraai is dat. De blogosfeer heeft gesproken en dus moet het haast wel waar zijn. En zelfs al is het dat niet, dan wordt het dat vanzelf als je het maar vaak genoeg herhaalt. What I tell you three times is true. Als in een goedkope spaghettiwestern verschijnt zijn portret plots op plaatsen waar het nooit eerder werd gesignaleerd. Wanted! Dead or alive. Zeldzaam zijn de steunbetuigingen aan zijn adres. Het voordeel van de twijfel wordt hem nauwelijks gegund. Men spreekt op het mes. Plannen ter voorbereiding van een standrechtelijke executie worden gesmeed.

Eén eigenschap heeft Librarian – want het zal ondertussen duidelijk zijn dat het over hem gaat – nergens gelezen: hij is naïef. Naïef omdat hij nooit had vermoed dat zijn ironisch bedoelde tekst Adieu ‘mede-bloggers’ door een groot deel van de bloggers zelf niet als dusdanig zou worden begrepen. Hij heeft zijn lezerspubliek duidelijk overschat. Dat beperkt inzicht kan men hem euvel duiden.

Het was nochtans netjes voorbereid. In zijn laatste bericht aan IFPI had hij immers al te kennen gegeven dat men bij de interpretatie van de wet op het auteursrecht “met een aantal op het eerste gezicht tegenstrijdige gevolgen” kon worden geconfronteerd. Die zin herhaalde hij in zijn gewraakte artikel en hij besloot zijn tekst met een duidelijk als knipoog bedoeld “Ik hoop dat u begrip kan opbrengen voor deze door mij genomen maatregelen.” In reacties achteraf gaf hij ook nog eens te kennen dat zijn tekst wel degelijk ironisch was bedoeld. Maar ja, wat baten kaars en bril, als den uil niet zien en wil?

De publicatie van een ironische tekst met een intentioneel (maar door de auteur enigszins onderschat) schokeffect brengt een merkwaardig verschijnsel aan het licht. De blogosfeer heeft niet alleen gesproken, maar ook het achterste van haar tong laten zien. Was het oorspronkelijk de bedoeling van Librarian om zichzelf en de bloggers een spiegel voor te houden met betrekking tot het auteursrecht, dan zijn via deze spiegel nu ook de minder fraaie karaktertrekken van een aantal bloggers aan de oppervlakte gekomen.

Men kan zich dan afvragen wie nu precies “laag van niveau” is. Want Librarian heeft nooit iemand uitgescholden of vernederd. Zijn taalgebruik was neutraal, zowel ten aanzien van IFPI als ten aanzien van zijn medebloggers. Op scheldkanonnades heeft hij nooit met ruige taal gereageerd.

Men heeft gezegd dat Librarian met zijn tekst in feite “sociale zelfmoord” pleegt door zijn medebloggers als het ware een mes in de rug te duwen. Anderen stelden dat het hem louter om de ‘kijkcijfers’ was te doen. Ook dit zegt veel over de mate waarin sommige bloggers zichzelf en de blogosfeer belangrijk vinden.

Hoeveel bloggers hebben uiteindelijk de desbetreffende tekst gelezen en hoeveel hebben er gereageerd? De ‘kijkcijfers’ wijzen uit dat er een piekperiode aan bezoekers was tussen 1 en 4 maart met een absolute piek op 3 maart (de avond daarvoor had ‘En nu even ernstig’, het blog van de krant De Standaard, een bijdrage aan de heisa gewijd). Daarna ebde de belangstelling snel weg. Er zijn blogs die een dagelijks gemiddelde halen dat veel hoger ligt. Een storm in een glas water, dat was het. Much ado about nothing. Het valt dan ook niet uit te sluiten dat vooral de bloggers met boter op hun hoofd veel misbaar hebben gemaakt.

Tot zover deze persoonlijke impressie van wat de afgelopen dagen plaatsvond. I rest my case.

[Voor de slechte verstaander: sommige delen van de voorgaande tekst dienen gelezen te worden met een ‘ironische bril’ op. Voor de tekst die volgt valt het aan te bevelen deze bril weer af te zetten. Un homme averti en vaut deux.]

 

Keren we terug tot de kern van dit en alle voorgaande betogen: de wet op het auteursrecht en de receptie daarvan door de internauten en de bloggers in het bijzonder. Het auteursrecht was (op dit en andere blogs) een blauwe maandag de talk of the town. Uit de vele reacties en vragen bleek wat allang kon worden vermoed: veel internauten kennen het auteursrecht niet en over de betekenis ervan bestaan veel misverstanden. Daaraan moet m.i. met hoogdringendheid iets worden gedaan.

Laat het duidelijk wezen: ik ben geen specialist in auteursrecht en ik heb me ook nooit als dusdanig willen opwerpen. Ik kan en wil dus ook geen eenduidig antwoord geven op de vele specifieke vragen die er hier en elders de laatste dagen zijn gesteld. Ik heb wel een bijzondere belangstelling voor het onderwerp (niet alleen beroepsmatig, maar ook persoonlijk) en ik wil wel vertellen hoe ik bepaalde aspecten van het auteursrecht interpreteer. Voor sluitend advies (en dan nog) moet men een jurist in de arm nemen. Ten aanzien van diegenen die ik de afgelopen dagen in het vuur van de discussie toch een antwoord of advies over specifieke aspecten had beloofd, wil ik me verontschuldigen. Ik voel me na ampel beraad niet geroepen om er een antwoord op te geven, noch is het hier de juiste plaats daarvoor.

Voorts ben ik geen heilig boontje dat anderen de levieten wil lezen. Alhoewel ik me nooit heb begeven op het gladde pad van de illegale mp3’s en dergelijke meer, geef ik zonder schroom toe dat ik meermaals de wet op het auteursrecht heb overtreden bij het publiceren van bijdragen op mijn blog. Ik kan u zelfs zeggen dat ik dat meestal bewust heb gedaan. Dat wil zeggen: niet met het doel de wet te overtreden, maar wel wetende dat ik bezig was de wet te overtreden. Slechts in één specifiek geval was ik mij echt van geen kwaad bewust. Precies dat geval heeft er toe geleid dat ik – nu bijna 2 jaar geleden – het auteursrecht van naderbij ben gaan bekijken.

Het voorgaande is van primordiaal belang voor het vervolg van deze bijdrage over het auteursrecht. Men heeft niet het doel de wet te overtreden, maar toch overtreedt men ze. Hoe komt dat dan?

In de meeste gevallen is het overtreden van de wet op het auteursrecht door internauten terug te voeren op een of andere vorm van onwetendheid. Men wordt verondersteld de wet te kennen, maar men kent ze niet of men denkt er zelfs niet aan dat men mogelijk bezig is ze te overtreden. In een rechtszaak zal men zich natuurlijk nooit op deze onwetendheid kunnen beroepen, maar de facto bestaat ze dus wel en dat is een probleem.

Menigeen is er nog steeds van overtuigd dat het zomaar toegestaan is om materiaal (teksten, foto’s, tekeningen, geluidsopnamen...) op het internet aan te wenden, te reproduceren of ter beschikking te stellen zonder dat daarvoor een speciale toestemming nodig is. Nochtans gaat het hier om het basisbeginsel van het auteursrecht, namelijk het morele recht van de auteur: “Alleen de auteur van een werk van letterkunde of kunst heeft het recht om het op welke wijze of in welke vorm ook te reproduceren of te laten reproduceren. [...] De auteur van een werk van letterkunde of kunst heeft op dat werk een onvervreemdbaar moreel recht.” (art. 1 par. 1 en 2 van de ‘Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten’).

Ten onrechte meent men wel eens dat een werk pas beschermd is door het auteursrecht als het een copyrightvermelding of iets dergelijks draagt. Dit is uitdrukkelijk niet het geval. De wet op het auteursrecht bepaalt immers dat de bescherming niet gebonden is aan enige formaliteit. Het volstaat dat een werk oorspronkelijk is en in een bepaalde vorm gegoten (die door de zintuigen kan worden waargenomen, desnoods met de hulp van een toestel) om op bescherming aanspraak te kunnen maken. Ook de kwaliteit of de moraliteit van het werk doet niets ter zake. Een aquarel van een zondagsschilder is dus net zo goed beschermd als een pornofoto op een sekssite (de problematiek van de illegaliteit van bijvoorbeeld kinderporno is van een heel andere aard die weinig of niets met het auteursrecht, maar alles met het strafrecht te maken heeft).

Maar goed, ik heb slechts de problematiek van de onwetendheid willen schetsen en ik zal me verder dan ook niet met een uitgebreide exegese van het auteursrecht bezig houden. Andere plaatsen zijn daar beter voor geschikt, daar kom ik later op terug.

Er is wellicht nog een andere reden waarom met name op het internet het auteursrecht zo vaak met voeten wordt getreden. Zelfs als men op de hoogte is van het recht van de auteur om reproducties van zijn werk toe te staan of te verbieden. Hier spelen twee factoren.

Het is vaak moeilijk om van een op het internet gepubliceerd werk te bepalen wie de rechthebbende is. Zelfs als men dit weet (bijvoorbeeld omdat het werk zulks vermeldt), is het meestal geen sinecure om de rechthebbende te contacteren en diens toestemming te vragen om het werk te mogen reproduceren. Men moet dan immers al over een post- of e-mailadres van de rechthebbende kunnen beschikken.

Bovendien wordt het de internaut bij het reproduceren van een digitaal werk wel erg eenvoudig gemaakt. Een reproductie van bijvoorbeeld een digitale foto is niet van het origineel te onderscheiden. Dat is uiteraard geen excuus en zeker geen reden om onrechtmatig te reproduceren. Maar het is wel de realiteit van alledag.

Tot zover een eerste aspect dat ik wenste te behandelen. Ik adviseer iedereen om te allen tijde de toestemming aan de rechthebbende(n) te vragen vooraleer een werk te reproduceren. Kan men omwille van praktische redenen deze toestemming niet vragen, of werd de toestemming geweigerd, dan dient men van reproductie af te zien. Indien men wel de toestemming krijgt om het werk te reproduceren, dan doet men er goed aan om zulks uitdrukkelijk op de reproductie te vermelden.

De berichten van de laatste dagen gingen voornamelijk over de onrechtmatige reproductie van muziekopnamen in digitale vorm. Hierdoor kan men de indruk krijgen dat er met die muziekopnamen in digitale vorm (men spreekt nogal gemakkelijk over het zogenaamde mp3-formaat, maar hetzelfde geldt voor alle andere formaten) iets speciaals aan de hand zou zijn. Dat is in feite niet waar. Alleen is het zo dat belangenorganisaties zoals IFPI de laatste tijd een ware klopjacht houden op de aanbieders van of de verwijzers naar dergelijke (onrechtmatig) gereproduceerde muziekopnamen in digitaal formaat.

En hier kom ik tot een tweede aspect. Belangenorganisaties zoals IFPI en Sabam komen op voor de belangen (de naam zegt het al) van hun leden. Dat is uiteraard hun goed recht. Indien zij menen dat de rechten van hun leden worden geschonden, dan kunnen zij de vermeende schender daarvan op de hoogte stellen en vragen om de vermeende schending ongedaan te maken. Indien de vermeende schender niet op dat verzoek ingaat, dan ontstaat er een geschil over de rechten van de beide partijen. In een eventueel rechtsgeding kan dat geschil aan de uitspraak van een rechter worden onderworpen.

Met de acties van bijvoorbeeld IFPI heb ik hoegenaamd geen probleem. Wat mij wel tegen de borst stuit is de manier waarop IFPI deze acties meent te moeten voeren. Men schrijft wellicht argeloze en nietsvermoedende internauten een ingebrekestelling; men maakt melding van een schending alsof die al een feit zou zijn (daarover kan alleen de rechtbank beslissen); en men doet dit vaak zonder enige duidelijke toelichting of verwijzing naar de wet. Bovendien lapt men de elementaire regels van de beleefdheid aan zijn laars door een wildvreemde aan te spreken met ‘Beste’ en de brief te beëindigen met een cryptisch ‘Mbg’ (waarvan ik veronderstel dat het ‘Met beste groeten’ betekent). Het taalgebruik is allesbehalve neutraal en soms zelfs persoonlijk. Zulks betaamt niet. Een professionele bedrijfsjurist van een internationaal georganiseerde belangenvereniging als IFPI zou beter moeten weten, zelfs al zijn de lieden die hij aanschrijft niet argeloos en onschuldig.

Tegenover de acties van IFPI staan de reacties van menig internaut of blogger. Ook voor het merendeel van die reacties kan ik weinig begrip opbrengen. Het gaat niet op dat men beweert de wet te mogen overtreden omdat cd’s te duur zijn of omdat de artiesten daar toch geen boterham minder om zullen eten. Het is ongehoord dat men spreekt over “de seuten van IFPI” en dergelijke meer (de ruigere taal zal ik u hier onthouden). Ik wens me ook uitdrukkelijk te distantiëren van iedereen die op een tergende manier meent te moeten uittesten hoever IFPI wil gaan in de strijd tegen de onrechtmatige reproducties (wat dus helemaal wat anders is dan het uittesten van de grenzen van het citaatrecht, zoals ik heb gedaan).

Gelukkig lees ik ook zinvolle reacties en dat brengt mij tot het slot van mijn betoog.

We stellen vast dat er bij de internauten een schrijnend gebrek aan kennis over het auteursrecht bestaat en dat zij daardoor – veelal onwetend – de wet overtreden.

We stellen vast dat bepaalde aspecten van het auteursrecht zo ingewikkeld of onduidelijk zijn, dat men er met gezond verstand alleen niet uitkomt of iets rechtmatig is of niet. De vragen die de afgelopen dagen zijn gesteld, bewijzen dit in voldoende mate.

We stellen vast dat belangenorganisaties zoals IFPI en Sabam de strijd tegen het onrechtmatig reproduceren van werken zijn aangegaan, maar dat er geen enkele organisatie is die opkomt voor de rechten van de internaut (met name als het gaat over de praktijk van het reproduceren, citeren en verwijzen).

Wordt het dan niet hoogtijd om daar wat aan te doen?

Op één van de weblogs las ik een interessante reactie. Er zou – volgens die reactie – een website opgericht moeten worden waar ‘mensen die er mee bezig zijn’ (met het auteursrecht dus) hun energie kunnen bundelen. Dat zou – weer volgens de auteur van de reactie – kunnen gebeuren op basis van pertinente vragen die mensen over het auteursrecht hebben. Men zou daar juristen en specialisten bij kunnen betrekken. Het gevolg – en dit is uiterst belangrijk – zou kunnen zijn dat er een breed maatschappelijk debat over deze materie op gang komt. Dit breed maatschappelijk debat – en die conclusie is voor mijn rekening – zou dan in de nabije toekomst misschien kunnen leiden tot een nieuw auteursrecht dat beter is aangepast aan de noden van de eenentwintigste eeuw. Dat laatste is dan de taak van het parlement.

De hedendaagse technologie stelt ons middelen ter beschikking om een soort ‘kenniscentrum’ over het auteursrecht op te richten. Dit zou kunnen gebeuren onder de vorm van een wiki, samengesteld en gecontroleerd door een redactie van bloggers en specialisten uit allerlei vakgebieden en beroepssectoren, geadviseerd door juristen en specialisten media- en auteursrecht... Ook belangenorganisaties als IFPI en Sabam zouden hier op een constructieve manier bij betrokken moeten worden. Het doel moet zijn om de internaut voor de lichten omtrent de rechten en plichten die hij op het internet (en eventueel ook daarbuiten) ten aanzien van het auteursrecht heeft. De complexiteit van de materie mag aangekaart worden, verschillende standpunten (die vaak tegengestelde belangen zullen dienen) moeten aan bod kunnen komen...

Aan de licentienemer van het ongebruikte domein auteursrecht.be doe ik een oproep om de domeinnaam auteursrecht.be voor het bovenvermelde doel gratis en belangeloos ter beschikking te stellen (of over te dragen) en eventueel zijn logistieke medewerking te verlenen als dit project van de grond komt (wat ik ten zeerste hoop).

Alle internauten en met name alle bloggers roep ik ten slotte op om het auteursrecht naar best vermogen na te leven en het zeker niet doelbewust te overtreden. Uiteraard met de nodige kritische zin en zonder afstand te doen van het citaatrecht en het ‘verwijsrecht’ (dat laatste heeft bij mijn weten trouwens nergens een wettelijke basis, daarom plaats ik het tussen aanhalingstekens). Laten we hierover op een constructieve manier met elkaar spreken en elkaar advies geven zonder te beginnen schelden, elkaar zwart te maken of elkaar met een rechtsgeding te bedreigen.

Kunnen wij hier werk van maken? Of blijft het bij een storm in een glas water waarbij zowel de bloggers als de belangenorganisaties zich niet bepaald van hun beste zijde hebben getoond?

Ik wil mijn betoog niet besluiten zonder te verwijzen naar enkele relevante publicaties over het onderwerp dat de laatste dagen de tongen in beweging heeft gebracht.

Eerst en vooral natuurlijk de “Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten”.

Voorts de publicatie van prof. dr. Mireille Buydens: “Auteursrechten en internet : problemen en oplossingen voor het creëren van een online databank met beelden en/of tekst, Brussel : DWTC, 1998 (SP0576)”.

Dan is er nog het dossier “Auteursrecht en naburige rechten” dat wordt aangeboden op de website van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie.

Ook van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, de “Gids voor internetgebruikers”.

En ten slotte de website van het “Observatorium van de rechten op het Internet”, een initiatief van de Minister van Economie (met vooral aandacht voor de economische aspecten inzake het gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën).

 

Epiloog:

Ik heb er aan gedacht om deze tekst in twee afzonderlijke delen te publiceren: eerst mijn persoonlijke impressie en daarna het ‘echte’ stuk over het auteursrecht. Ik heb daar uiteindelijk van afgezien omdat ik vreesde dat mijn persoonlijke impressie opnieuw tot een hetze of toch minstens tot zeer persoonlijke reacties zou kunnen leiden en dat daardoor de tekst over het auteursrecht zelf op het achterplan zou verdwijnen. Door beide delen als één geheel aan te bieden hoop ik dat er vooral inhoudelijke reacties komen op het laatste gedeelte over het auteursrecht.

Het zal de lezer opvallen dat er behalve voor de op het laatst van mijn betoog genoemde publicaties in dit bericht geen enkele hyperlink is aangebracht en dat de meeste verwijzingen naar andere blogs of bloggers anoniem (dus zonder bronvermelding bij de citaten) zijn gebeurd. Ik heb voor deze eerder ongebruikelijke werkwijze gekozen (het internet en de blogs bestaan bij de gratie van de hyperlink) omdat ik heb gemeend daarmee enige sereniteit te kunnen bewaren ten aanzien van al diegenen die het nodig hebben geacht ruige en beledigende taal aan mijn adres te moeten richten. Ik wilde dezen voor een spreekwoordelijke heksenjacht vrijwaren. Wie per se de oorsprong van deze of gene uitspraak wil achterhalen, kent de weg en de middelen die daarvoor ter beschikking staan.

Dit is een lange tekst geworden. De relevantie ervan laat ik aan uw oordeel over. Dixi.

Versie van deze tekst in PDF-formaat.

21:35 Gepost door Librarian | Permalink | Commentaren (26) |  Facebook |

26-02-05

Adieu ‘mede-bloggers’

In mijn laatste brief aan het IFPI heb ik meegedeeld dat ik “[m]ijn visie op een verwijzing naar werken of reproducties van werken waarvan het illegale karakter is komen vast te staan” niet kon geven omdat ik mij over dit onderwerp nog aan het informeren ben. Ik heb ook gezegd dat “men hierbij met een aantal op het eerste gezicht tegenstrijdige gevolgen [wordt] geconfronteerd.”

Ondertussen ben ik dit deelaspect van het auteursrecht nog steeds aan het onderzoeken. Op het merendeel van de blogs tref ik afbeeldingen, foto’s… aan waarvan ik me moeilijk kan voorstellen dat (voor zover wettelijk noodzakelijk) voor elk ervan aan de rechthebbenden de toestemming werd gevraagd om de werken te mogen reproduceren (met inbegrip van het zogenaamde ‘portretrecht’). Als de reproductie zonder toestemming plaatsvond, dan is ze niet rechtmatig, illegaal dus.

In afwachting van het ogenblik dat ik een duidelijk standpunt kan innemen ten aanzien van “een verwijzing naar werken of reproducties van werken waarvan het illegale karakter is komen vast te staan” heb ik besloten om externe hyperlinks op mijn weblog te verwijderen als er een vermoeden van onrechtmatigheid bestaat voor de websites waarnaar werd verwezen. Dit heeft o.a. ook tot gevolg dat het lijstje met ‘mede-bloggers’ momenteel op non-actief werd gezet. De verwijzingen zelf (dus zonder hyperlink) blijven wel behouden.

Het verwijderen van de hyperlinks zal gefaseerd plaatsvinden. In een volgend stadium zal ik ook alle reacties op berichten verwijderen waarin hyperlinks zijn opgenomen naar websites waarvan de rechtmatigheid niet vaststaat. Het is immers niet mogelijk om de reacties de bewerken en uitsluitend de kwestieuze hyperlinks te verwijderen.

Wie meent dat de op zijn of haar blog aangeboden reproducties van werken daar volledig overeenkomstig de geldende wetgeving werden geplaatst (dus met de toestemming van de rechthebbenden), kan mij dit per e-mail meedelen. De hyperlink naar uw blog zal dan terug worden geactiveerd.

Het spreekt vanzelf dat meinedige (valse) verklaringen bij een gebeurlijke rechtszaak tegen u kunnen worden gebruikt. Ik ben immers materieel niet in de mogelijkheid om persoonlijk het waarheidsgehalte van deze verklaringen te controleren (reden waarom ik in eerste instantie de hyperlinks naar de blogs heb verwijderd).

Indien u binnen een termijn van 7 kalenderdagen niet hebt laten weten dat de op uw blog aangeboden reproducties van werken werden geplaatst met de toestemming van de rechthebbenden, ga ik ervan uit dat de plaatsing onrechtmatig en dus ongeoorloofd is. Voor wat betreft de weblogs die bij Skynet worden gehost, zal ik dan een beroep doen op mijn burgerzin en uw weblog bij Skynet via het daarvoor bestemde formulier melden als “een ongeoorloofde blog”. Het is dan de opdracht van Skynet om wel of niet de rechtmatigheid van uw blog te onderzoeken en wel of niet de gepaste maatregelen te nemen.

Ik hoop dat u begrip kan opbrengen voor deze door mij genomen maatregelen.

11:21 Gepost door Librarian | Permalink | Commentaren (58) |  Facebook |

22-02-05

IFPI antwoordt Librarian en vice versa

Het volgende antwoord werd verzonden door IFPI Belgium, de vereniging die de Belgische muziekproducenten vertegenwoordigt:

Van: Olivier.Maeterlinck@bvf-ifpi.be
Verzonden: di 22/02/2005 8:25
Aan: librarian@skynet.be
CC: louis.vuchelen@sabam.be
Onderwerp: Notificatie MP05060

Beste,

Onze notificatie had betrekking op het ter beschikking stellen van deze muziekopname via uw blog "V-a-lentijn" en niet via uw blog "De kracht van Nelly Furtado". Wij hebben vastgesteld dat u via uw blog "V-a-lentijn" de volledige (niet een fragment van) de muziekopname "One trick pony" van de artieste Nelly Furtado (Universal music Belgium) heeft aangeboden en het kritisch karakter van dit "citaat" is mij niet helemaal duidelijk. In ieder geval maakte het aanbieden van deze muziekopname via de blog "V-a-lentijn" een inbreuk op het exclusief recht van één van onze leden uit.

Ik betreur het dat u uw lezers verkeerde informatie tracht in de maag te splitsen door hen te doen geloven dat onze notificatie uw blog "De kracht van Nelly Furtado" viseerde terwijl dit niet het geval was. Het zegt veel over het waarheidsgehalte van uw andere schrijfsels. Ik laat het dan ook volledig aan uw eigen geweten over om dit op te biechten.

Wij stellen vast dat de blog "V-a-lentijn" ondertussen werd verwijderd en er dus gevolg werd gegeven aan onze notificatie dd. 21/2/2005.

En wat betreft de blog "De kracht van Nelly Furtado" ben ik benieuwd naar uw uitleg over het aanbieden van links naar volledige songteksten...

Mbg,

Olivier Maeterlinck
Bedrijfsjurist - Juriste d' Entreprise - Company lawyer
[met weglating van overige contactgegevens]

Het volgende antwoord werd verzonden aan de heer Olivier Maeterlinck, bedrijfsjurist van IFPI Belgium, de vereniging die de Belgische muziekproducenten vertegenwoordigt:

Van: librarian@skynet.be
Verzonden: di 22/02/2005 22:51
Aan: Olivier.Maeterlinck@bvf-ifpi.be
CC: louis.vuchelen@sabam.be
Onderwerp: RE: Notificatie MP05060

Geachte heer Maeterlinck

Uw e-mail d.d. 22.02.2005 heb ik in goede orde ontvangen. Omdat u zelf een kopie van uw e-mail hebt verzonden aan de heer Louis Vuchelen die zich binnen Sabam specifiek bezighoudt met multimedia en internet, ontvangt de heer Vuchelen tevens een kopie van mijn antwoord dat hieronder volgt.

Voorafgaandelijk wens ik te benadrukken dat de door u genoemde opname werd aangeboden via http://users.skynet.be/librarian/blog/onetrickpony.rm. Op mijn weblog http://librarian.skynetblogs.be stond een verwijzing. Uw opmerking dat “het ter beschikking stellen van deze muziekopname via [mijn] blog” gebeurde, is dus onjuist. Ik acht het zinvol om een onderscheid te maken tussen de locatie waarop iets daadwerkelijk wordt aangeboden en de locatie waarop naar het aangebodene wordt verwezen.

U zegt dat u het betreurt dat ik mijn lezers “verkeerde informatie tracht in de maag te splitsen”. Ik heb echter nooit ontkend dat ik in eerste instantie vanuit het blogbericht “V – a – lentijn” heb verwezen naar de reproductie in digitaal formaat van de volledige song “One-Trick Pony” van de zangeres Nelly Furtado (Universal Music Belgium). Ik heb ook nooit ontkend dat er in eerste instantie mogelijk sprake geweest kan zijn van een inbreuk op het exclusieve recht van één van uw leden. Ik heb gezegd dat “[v]oor zover er voorheen al sprake zou zijn geweest van een niet-naleving van deze voorwaarden, [ik] durf […] stellen dat de desbetreffende tekst waarin het citaat […] voorkomt, momenteel aan de vereiste voorwaarden voldoet.”

Dat het citaat “momenteel aan de vereiste voorwaarden voldoet” impliceert dat het vroeger mogelijk niet aan deze voorwaarden voldeed en dat er dus wijzigingen kunnen zijn aangebracht om het in overeenstemming met deze voorwaarden te brengen.

Het is waar dat ik de aard van deze aanpassingen niet nader heb toegelicht aan mijn lezerspubliek en dat daardoor mogelijk verwarring kan zijn ontstaan omtrent de oorspronkelijke aard van mijn tekst, de oorspronkelijke verwijzing naar de reproductie in digitaal formaat van de muziekopname en de oorspronkelijke reproductie in digitaal formaat van de muziekopname zelf.

Ik heb misschien te gemakkelijk aangenomen dat lezers die met het medium van de weblogs vertrouwd zijn, ook in staat zouden moeten zijn om via de bestaande middelen de oorspronkelijke versie van mijn bericht op te zoeken en zo een duidelijk zicht te krijgen op de door mij aangebrachte wijzigingen.

Ik wijs er in dit verband op dat het perfect mogelijk is om via bijvoorbeeld de zoekmachine Google de oorspronkelijke tekst van mijn bericht op te zoeken. Gelijkaardige mogelijkheden heeft men door gebruik te maken van bepaalde RSS readers. In de meeste gevallen kan men hiermee vroegere en zelfs opeenvolgende versies van blogteksten traceren.

In ieder geval wens ik over de aard van de door mij aangebrachte wijzigingen geen enkel misverstand te laten bestaan. Daarom heb ik dan ook boven de gewijzigde tekst de volgende opmerking geplaatst:

Op 13.02.2005 werd hier oorspronkelijk een tekst geplaatst onder de titel “V – a – lentijn”. Deze tekst bevatte een verwijzing naar een muziekopname in digitaal formaat waarbij mogelijk de rechten werden geschonden van de rechthebbenden van deze opname. Op 21.02.2005 werden de tekst, de verwijzing naar de muziekopname in digitaal formaat, alsook de muziekopname in digitaal formaat zelf aangepast om zo te voldoen aan de voorwaarden die gelden voor het zogenaamde “citaatrecht”. Door deze aanpassingen is er geen enkele overeenkomst meer tussen de oorspronkelijke tekst en de huidige tekst “De kracht van Nelly Furtado” die u hieronder kan lezen.

Ik neem aan dat u met deze “publieke biecht” vrede kan nemen.

U schrijft in uw antwoord dat het feit dat ik mijn lezers in eerste instantie niet in voldoende mate heb ingelicht over de door mij aangebrachte wijzigingen, “[veel] zegt […] over het waarheidsgehalte van [mijn] andere schrijfsels.” Het spreekt vanzelf dat deze lasterlijke uitspraak geheel voor uw eigen rekening is. Indien u meent feitelijke onjuistheden in mijn blogberichten te kunnen vaststellen, dan zou ik u willen vragen om deze aan mij kenbaar te willen maken. In het andere geval verzoek ik u om uw uitspraak aangaande het waarheidsgehalte van mijn teksten te willen intrekken.

U zegt benieuwd te zijn naar mijn uitleg over het aanbieden van verwijzingen naar volledige songteksten via het artikel “De kracht van Nelly Furtado” op mijn weblog. Ik wil u mijn visie dienaangaande niet onthouden. Sta mij toe gebruik te maken van een aantal analogieën uit de boeken- en de bibliotheekwereld, twee sectoren waarmee ik beroepshalve vertrouwd ben. De door u gestelde vraag omvat twee aspecten.

Het eerste aspect omhelst de rechtmatigheid waarmee de volledige songteksten worden aangeboden. Wanneer u de verwijzingen nakijkt, dan kan u vaststellen dat de volledige songteksten zich bevinden op het domein shitontheradio.com. De website op dit domein noemt zichzelf “The official Nelly Furtado fan site”. Deze titel benadrukt niet alleen het officiële karakter, maar bovendien bevat de website contactinformatie, een copyrightvermelding enz. Allemaal informatie die op het eerste gezicht betrouwbaar overkomt en die de lezer geen enkel argument biedt om te twijfelen aan het feit dat bij het aanbieden van de songteksten niet aan alle wettelijke bepalingen zou zijn voldaan.

Eerste analogie. Ik begeef me naar de dichtstbijzijnde boekhandel en tref daar in de rekken een exemplaar aan van het boek “The complete Beatles lyrics”. Zoals de titel doet vermoeden, bevat dit boek de volledige teksten van de songs van de muziekgroep The Beatles. Het boek heeft een titelpagina waarop de naam van de auteur en de uitgever staan vermeld. Ook het jaar van uitgave en een copyrightvermelding zijn opgenomen. Het boek wordt in de reguliere handel te koop aangeboden en de klant heeft geen enkele reden om aan te nemen dat het om een illegaal product zou kunnen gaan. Alleszins kan men van de klant niet verwachten dat hij persoonlijk de rechtmatigheid van de uitgave vaststelt.

Het tweede aspect van uw vraag omvat de verwijzing naar de plaats waar de volledige songteksten worden aangeboden. In het bericht “De kracht van Nelly Furtado” werden de volledige songteksten immers niet gereproduceerd. Er werd slechts naar deze volledige teksten verwezen door aan te geven op welke locatie ze te vinden zijn.

Tweede analogie. Een klant zoekt via het internet in de catalogus van zijn openbare bibliotheek naar een boek met songteksten van de muziekgroep The Beatles. Hij vindt uiteindelijk het werk “The complete Beatles lyrics”. Naast de titel staat vermeld dat het boek op de eerste verdieping staat, op het rek met rubrieknummer 785.7. De klant leest de verwijzing, begeeft zich naar de bibliotheek, volgt daar de bewegwijzering en gaat vervolgens naar de desbetreffende locatie om het boek uit het rek te halen en het in te kijken. De klant hoeft zich niet de vraag te stellen of het boek in kwestie wel op rechtmatige wijze in het bezit van de bibliotheek is gekomen en of de uitgever wel voldaan heeft aan alle voorwaarden om van een rechtmatige publicatie te kunnen spreken.

Het moge duidelijk zijn dat ik van mening ben dat het geoorloofd is om te verwijzen naar de locatie waar volledige teksten legaal worden aangeboden. Om welk soort teksten het gaat, is daarbij volstrekt irrelevant.

Ook indien de teksten op de locatie waarnaar wordt verwezen niet rechtmatig worden aangeboden, kan men diegene die er naar verwijst m.i. niets ten laste leggen als er geen enkele volstrekt duidelijke reden is om te twijfelen aan het feit dat bij het aanbieden van de teksten niet aan alle wettelijke bepalingen zou zijn voldaan.

Mijn visie op een verwijzing naar werken of reproducties van werken waarvan het illegale karakter is komen vast te staan, kan ik u op dit ogenblik niet meedelen omdat ik mij hierover nog aan het informeren ben. Alleszins wordt men hierbij met een aantal op het eerste gezicht tegenstrijdige gevolgen geconfronteerd.

Ik verblijf nog steeds, onder voorbehoud van al mijn rechten en zonder nadelige erkenning,

hoogachtend

Patrick Vanhoucke

23:03 Gepost door Librarian | Permalink | Commentaren (7) |  Facebook |

IFPI schrijft Librarian en vice versa

Het volgende bericht werd verzonden door IFPI Belgium, de vereniging die de Belgische muziekproducenten vertegenwoordigt:

Van: olivier.maeterlinck@bvf-ifpi.be
Verzonden: maandag 21 februari 2005 9:17
Aan: librarian@skynet.be
Onderwerp: Notifivatie MP05060

Beste,

Via de URL http://users.skynet.be/librarian/blog/onetrickpony.ram biedt u een muziekopname in digitaal formaat aan, behorend tot het repertoire van ons lid Universal Music Belgium, zonder de toestemming van de rechthebbenden (auteurs, artieste en producent) van deze muziekopname.

Gelieve de nodige maatregelen te nemen teneinde deze inbreuk op de rechten van één van onze leden stop te zetten.

Deze ingebrekestelling wordt u overgemaakt onder voorbehoud van al onze rechten en zonder nadelige erkenning.

In afwachting van een passend gevolg, verblijf ik,

Mbg,

Olivier Maeterlinck
Bedrijfsjurist IFPI Belgium

Het volgende antwoord werd verzonden aan de heer Olivier Maeterlinck, bedrijfsjurist van IFPI Belgium, de vereniging die de Belgische muziekproducenten vertegenwoordigt:

Van: librarian@skynet.be
Verzonden: dinsdag 22 februari 2005 0:43
Aan: olivier.maeterlinck@bvf-ifpi.be
Onderwerp: RE: Notifivatie MP05060

Geachte heer Maeterlinck

Uw e-mail d.d. 21.02.2005 heb ik in goede orde ontvangen.

Ik kan u bevestigen dat zich op de door u genoemde URL http://users.skynet.be/librarian/blog/onetrickpony.ram inderdaad een digitaal bestand bevindt. Dit bestand is echter geen “muziekopname in digitaal formaat” maar wel een verwijzing naar een fragment van een dergelijke muziekopname. Het eigenlijke fragment bevindt zich op http://users.skynet.be/librarian/blog/onetrickpony.rm. Op dit eerder technische onderscheid zal ik verder niet ingaan.

Zoals u ongetwijfeld bekend is, voorziet de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten in een zogenaamd “citaatrecht”. Dit citaatrecht voorziet in de mogelijkheid om een uittreksel van een werk te reproduceren zonder dat daarvoor de toestemming van de auteur of de rechthebbende nodig is (art. 21, 22 en 22bis van de wet op het auteursrecht). Het is dan ook op dit citaatrecht dat ik mij aangaande de door u genoemde “muziekopname in digitaal formaat” wens te beroepen.

De Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie stelt op haar website (http://mineco.fgov.be) dat er een aantal voorwaarden zijn om van het recht op citeren gebruik te kunnen maken:

* men mag maar uit een werk citeren voor zover de auteur besloten heeft dit werk openbaar te maken;
* het citaat moet kort zijn;
* het citaat moet het oogmerk hebben kritiek en/of polemiek op gang te brengen, of het moet een onderwijskundig of wetenschappelijk doel hebben;
* het citaat moet “te goeder trouw” plaatsvinden;
* het citaat moet de bron en ook de naam van de auteur vermelden.

Voor zover er voorheen al sprake zou zijn geweest van een niet-naleving van deze voorwaarden, durf ik stellen dat de desbetreffende tekst waarin het citaat (de door u genoemde “muziekopname in digitaal formaat”) voorkomt, momenteel aan de vereiste voorwaarden voldoet.

Concreet betreft de “muziekopname in digitaal formaat” een fragment van het lied “One-Trick Pony” van zangeres Nelly Furtado, opgenomen op de cd “Folklore” met vermelding “(p) (c) 2003 SKG Music LLC”.

De cd werd door mij persoonlijk in de reguliere muziekhandel aangekocht. Het is dus duidelijk dat de auteur besloten heeft om het werk openbaar te maken, aangezien het in de handel voor eenieder verkrijgbaar is.

De cd “Folklore” bevat 12 songs met een totale lengte van 50 minuten en 36 seconden. De song “One-Trick Pony” heeft een totale lengte van 4 minuten en 47 seconden, terwijl het door mij geciteerde fragment slechts een lengte heeft van 1 minuut en 39 seconden. Het is dus duidelijk dat het citaat “kort” genoemd kan worden.

Het artikel “De kracht van Nelly Furtado” (waarin het desbetreffende citaat voorkomt) heb ik geschreven met het doel het werk van de zangeres kort te bespreken en een eventuele discussie over de kwaliteit van haar werk op gang te brengen. Dit blijkt duidelijk uit het feit dat de bezoekers van mijn weblog (http://librarian.skynetblogs.be) de mogelijkheid hebben om op de voor mij geschreven tekst te reageren.

Het citeren heeft te goeder trouw plaatsgevonden. Ik heb zelfs een aantal maatregelen genomen om het eventuele illegale gebruik van het citaat te bemoeilijken. Zoals reeds eerder gezegd, heb ik slechts een kort fragment (minder dan 35 procent) van de volledige song geciteerd. Voor het digitaal coderen van het citaat is gebruik gemaakt van het zogenaamde RealAudio-formaat met een grote compressie en een lage bitrate. Dit maakt het citaat zo goed als waardeloos voor illegale verspreiding via het commerciële circuit.

Ten slotte is zowel in het citaat uit de “muziekopname in digitaal formaat”, alsook in de tekst die het citaat begeleidt, duidelijk de auteur en de bron vermeld. In het citaat is in gecodeerde vorm de tekst “One-Trick Pony – Nelly Furtado – album “Folklore” – (p) (c) 2003 SKG Music LLC” opgenomen (deze tekst kan men lezen als men het fragment met de daarvoor bedoelde RealPlayer beluistert). Een gelijkaardige vermelding is als gewoon leesbare tekst in mijn recensie opgenomen bij de “Bronnen”.

Voor zover er ooit al sprake zou zijn geweest van een “inbreuk op de rechten van één van [uw] leden”, meen ik dat hiermee aan alle voorwaarden is voldaan om mijn recht op citeren te doen gelden.

Ik verblijf, onder voorbehoud van al mijn rechten en zonder nadelige erkenning,

hoogachtend

Patrick Vanhoucke

00:52 Gepost door Librarian | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

17-02-05

Hé, er is geen bal op de tv

PSV wil voetbal zonder bal uitzenden

Uitgegeven: 15 februari 2005 16:27
Laatst gewijzigd: 15 februari 2005 16:28

AMSTERDAM - De Eindhovense voetbalclub PSV wil voetbalwedstrijden uitzenden zonder dat de bal is te zien. PSV-voorzitter Rob Westerhof wil de kijker vijf euro laten betalen om de wedstrijd met bal te zien.

"Technisch is het mogelijk", zegt de voorzitter. Hij wil dit plan uitvoeren met telecombedrijf Versatel en de investeringsmaatschappij Talpa van John de Mol. De voorzitter doet zijn uitspraken in een interview met het tijdschrift Carp van deze week.

In het lijfblad van hoogopgeleide professionals zegt Westerhof verder de mogelijkheid te willen bieden via sms te gokken op de uitslag van voetbalwedstrijden. De voorzitter probeert op verschillende manieren meer geld voor PSV te genereren. Ook pleit hij voor een wekelijkse uitzending in China met Ajax en Feyenoord. Verder denkt Westerhof aan een jaarlijks toernooi in het Aziatische land.

(c) Novum Nieuws

Bron: www.nu.nl

21:58 Gepost door Librarian | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

16-02-05

Gent krijgt eerste stadsblog

Ik las het vanmorgen al bij Mich (Michaël) van Semper magis, maar nu is het ook op De Standaard Online te lezen:

GENT - Gent heeft sinds vandaag als eerste stad in België een eigen stadsblog. Een kern van negen mensen plaatst dagelijks berichten op een gemeenschappelijke weblog met als enige noemer de stad Gent en wat er zoal te beleven valt.

Aan de basis van de stadsblog staan drie vriendinnen die elk een eigen weblog hebben. "Het idee van een stadsblog speelde al geruime tijd in ons hoofd", zegt Ilse Baetslé, een van de initiatiefneemsters. "We willen weergeven wat er leeft, broedt en woelt in onze stad. Dat kunnen recensies zijn van restaurants, besprekingen van evenementen, beoordelingen van cd's van Gentse groepjes, enzovoort."

De nadruk ligt op cultuur en vrije tijd, maar op termijn willen ze de stadsblog ook opentrekken naar stadsactualiteit, zegt Baetslé. "Het hangt ervan af of we ook mensen vinden die de Gentse actualiteit en politiek volgen." De kern uitbreiden tot twintig medewerkers is het eerste streefdoel. "We zoeken volop studenten, migranten en senioren", zegt Cindy Desmet, samen met Baetslé en Lien Braeckevelt de motor achter Gent.blogt.

De stadsblog beperkt zich niet tot schrijven alleen. Er komt ook ruimte voor podcasting, zegt Desmet, die zich met de technische kant van de zaak bezighoudt. Podcasts zijn een soort radio-uitzendingen op het internet die je kan downloaden op je computer of mp3-speler. "We denken aan interviews met acteurs of muziekgroepen, waarbij ook ruimte is voor een sketch of een muziekfragment. Maar ook openbare vergaderingen van organisaties of van de stad behoren tot de mogelijkheden", zegt Desmet. Later kan daar ook video bij komen. Er wordt ook gewerkt aan een fotoblog en er komen gastblogs van bekende Gentenaars.

(kld)

Ilse Baetslé, een van de initiatiefneemsters, is op de skynetblogs bekend van Kerygma. Ook Cindy Desmet heeft haar persoonlijke blog Smetty's Soapbox. Lien Braeckevelt kennen de skynetbloggers van Loperke. In de Gentse blogosfeer zijn het duidelijk de vrouwen die het voor het zeggen hebben.

18:41 Gepost door Librarian | Permalink | Commentaren (16) |  Facebook |

13-02-05

De kracht van Nelly Furtado

Op 13.02.2005 werd hier oorspronkelijk een tekst geplaatst onder de titel “V – a – lentijn”. Deze tekst bevatte een verwijzing naar een muziekopname in digitaal formaat waarbij mogelijk de rechten werden geschonden van de rechthebbenden van deze opname.

Op 21.02.2005 werden de tekst, de verwijzing naar de muziekopname in digitaal formaat, alsook de muziekopname in digitaal formaat zelf aangepast om zo te voldoen aan de voorwaarden die gelden voor het zogenaamde “citaatrecht”.

Door deze aanpassingen is er geen enkele overeenkomst meer tussen de oorspronkelijke tekst en de huidige tekst “De kracht van Nelly Furtado” die u hieronder kan lezen.

Wie het Europese voetbal van nabij volgt, kent de Canadese popzangeres Nelly Furtado ongetwijfeld van “Força”, het officiële lied van UEFA EURO 2004™ dat vorig jaar in Portugal plaatsvond.

“Força” is Portugees en het betekent zoveel als “kracht”. “You’re gonna win it for yourself and us today”, zong Furtado met haar sexy stem vlak voor de finale Portugal-Griekenland in het stadion van Lissabon. Helaas voor haar en gastland Portugal won Griekenland de finale met 0-1.

Nelly Furtado werd op 2 december 1978 geboren in het koele Canada, maar het bloed dat door haar aderen vloeit is wel degelijk exotisch Portugees. Na de middelbare school sluit Nelly zich als zangeres aan bij het hip-hopduo Nelstar. Tijdens een free podium in een nachtclub wordt ze ontdekt door Brian West en Gerald Eaton, twee leden van een Canadese funk-popgroep. Ze nodigen haar uit om demo-opnamen te maken en tijdens deze opnamen schrijft ze zelf enkele liedjes die later – in de herfst van 2000 – zullen verschijnen op haar debuutplaat “Whoa, Nelly!”.

In 2003 verscheen Furtado’s tweede album “Folklore”. Niet iedereen zal het met me eens zijn, maar ook daar laat ze weer haar unieke stemgeluid horen dat ontstaat uit haar Canadees-Portugese roots. “I’m not a one-trick pony” zingt ze in het eerste lied en dat is ongetwijfeld waar, want het album laat een variatie aan teksten en muziek horen. Ze is daarmee moeilijk in één genre te vangen en juist dat maakt wat ze doet zo aantrekkelijk en uniek in een wereld waar ook op muzikaal vlak de eenheidsworst steeds vaker de plak voert.

De tekst voor “One-Trick Pony” schreef Furtado in één nacht. “I’m inspired by words and phrases”, zegt ze. “The night I wrote this, my head had just hit the pillow, but then I got up and wrote all the lyrics for this song.” De muziek is gecomponeerd door Brian West en Gerald Eaton (inderdaad, de twee Canadese ontdekkers van Furtado). Het openingsarrangement is van het bekende Kronos Quartet dat de afgelopen jaren werk opnam van hedendaagse klassieke componisten zoals Alban Berg, John Adams en Steve Reich, maar ook van Astor Piazzolla.

Wie zelf met de muziek van Nelly Furtado kennis wil maken of voor zijn of haar lief nog een Valentijnsgeschenk wil kopen, moet zich zeker naar de dichtstbijzijnde platenzaak reppen om haar recente album “Folklore” aan te schaffen. Voor een billijke prijs krijgt u er naast de songs ook nog wat digitale hebbedingetjes bovenop (zowel voor Windows als Mac OS).

Op een nieuw album van Furtado is het nog even wachten. Of zoals ze zelf aan haar fans verkondigt: “I am recording a brand new album. It will be released on my new label, Geffen/Interscope, sometime in 2005/06.”

Bronnen:

Officiële site van Nelly Furtado (Eng.)
http://www.nellyfurtado.com

The official Nelly Furtado fan site (Eng.)
http://shitontheradio.com

Voorstelling van het album “Whoa, Nelly!” (Eng.)
http://shitontheradio.com/whoanelly.htm

Voorstelling van het album “Folklore” (Eng.)
http://shitontheradio.com/folklore.htm

Officiële website van UEFA EURO 2004™ (meertalig)
http://www.euro2004.com

Lyrics van “Força” op ShitOnTheRadio.com
http://shitontheradio.com/lyrics02.htm#06

Lyrics van “One-Trick Pony” op ShitOnTheRadio.com
http://shitontheradio.com/lyrics02.htm#01

Kronos Quartet
http://www.kronosquartet.org

Fragment van “One-Trick Pony”. De volledige song is te vinden op de cd “Folklore”, Dreamworks, Universal, (p)(c) 2003 SKG Music LLC.

20:21 Gepost door Librarian | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

12-02-05

The School Librarian

Hebt u er wel eens van gedroomd om uw eigen gezicht te ontwerpen? Nee, geen face lift of plastische chirurgie. Gewoon uzelf tekenen zoals u er uit zou willen zien.

U kan niet tekenen zegt u? Dan is daar nu een oplossing voor. Neem maar eens een kijkje op FlashFace. Daar combineert u haar, gezicht, ogen, neus, mond en kin tot de man of vrouw die u altijd al hebt willen zijn... of die u bent, natuurlijk. Want u kan ook gewoon uzelf tekenen.

Ik heb op FlashFace niet alleen mijn 'betere ik' getekend, ik ben er ook de schoolbibliothecaris van m'n dromen tegengekomen. Bekijkt u maar even het onderstaande plaatje. Wie een gezicht tekent kan dat namelijk een naam geven en bewaren. Momenteel zijn er zelfs al 8 verschillende 'librarians'. Kan u er de enige echte Librarian.be uithalen?

20:01 Gepost door Librarian | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

04-02-05

Week-einde

De (werk)week zit er op en dat vind ik best wel prettig, voor een keer. Ze was dan ook wel druk-druk-druk, die voorbije week. Het gebeurt zelden dat ik hier over mijn beroepsbezigheden vertel, maar vandaag wil ik daar toch wel een uitzondering op maken. Gewoon, om mezelf even over de bol te aaien. Ik geef het toe, ook een informatie professional heeft dat af en toe nodig.

Deze week is onze bibliotheek namelijk op nieuwe uitleensoftware overgeschakeld. Met een hele ploeg hebben we dat maandenlang voorbereid. Maandag en dinsdag waren we gesloten om de definitieve conversie door te voeren. Van de twee sluitingsdagen hebben we ook gebruik gemaakt om de bibliotheek anders in te richten. De cd's staan nu op de eerste verdieping en de krantenhoek bevindt zich op het gelijkvloers. Enfin... dat zijn maar enkele van de wijzigingen. Wie meer wil weten moet maar eens een kijkje komen nemen.

Met de verhuisperikelen heb ik me amper bezig gehouden, met de overschakeling naar de nieuwe uitleensoftware des te meer. De conversie op zich is vlot verlopen, van de kleinere probleempjes en 'kinderziekten' hebben de klanten nauwelijks iets gemerkt. De rijen wachtenden waren wel wat langer dan normaal en op woensdag - daags na de sluiting - was er van een ware overrompeling sprake. Maar de klanten waren zeer begrijpend en ook geïnteresseerd in deze nieuwe ontwikkeling. Onze nieuwe webcatalogus staat ondertussen on line, al moet die nog wel verder worden getuned. En ook aan het design moet nog worden gesleuteld.

Via de nieuwe catalogus wordt het voortaan mogelijk om zelf via het internet de uitleentermijn van geleende werken te verlengen. Nu moest u daar voor bellen of via een formulier een e-mail versturen. Die e-mail werd dan manueel verwerkt. Voortaan doet u dat dus allemaal zelf, wanneer het u uitkomt. U kan meteen zien welke werken u nog kan verlengen en wat dat u gaat kosten (als u cd's had uitgeleend bijvoorbeeld). U ziet tot wanneer uw bibliotheekpasje geldig is en of er eventueel nog een openstaande contributie of een ander bedrag betaald moet worden. Verhuisd of een foutje in uw naam? U kan het nakijken en het vervolgens signaleren. In een latere fase zal reserveren van uitgeleende werken via het net mogelijk worden.

Veel stilgezeten heb ik deze week dus niet. Tussen het oplossen van de probleempjes door ook nog aan de rapportering en de communicatie gewerkt (om geen 10 keer dezelfde vraag te moeten beantwoorden) en vandaag nog twee vergaderingen, o.a. eentje om de implementatie van de nieuwe software te evalueren.

Volgende week gaan we er weer tegenaan. Dan wordt er o.a. een planning opgesteld voor de verdere ontwikkeling van de webcatalogus. Maar nu is de week ten einde en ik heb besloten om de swapfile in m'n hoofd even leeg te maken. Niet vergeten een back-up te maken, zei een collega nog. Dus dat heb ik gedaan.

En dan is het nu tijd voor "Gruuten dëst : 101 toffe cafés en kroegen in Brussel en omgeving".

22:55 Gepost door Librarian | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

Taalpolitie

Vandaag gelezen in Taalpost, de elektronische nieuwsbrief van het Genootschap Onze Taal en Van Dale Lexicografie bv:

3. De taalpolitie 1.0

'About:blank' is een elektronisch tijdschrift voor webloggers, mensen die een internetdagboekje bijhouden. Sinds vorige maand heeft het tijdschrift ook een taalrubriek, de 'taalpolitie'. In de eerste aflevering wordt aandacht besteed aan het verschil tussen 'als' en 'dan', een verschil dat ook webloggers niet altijd in de vingers hebben. De nieuwbakken taalagent neemt geen blad voor de mond en spaart de Shift-toets op zijn toetsenbord niet: "Is het nou eens AFGELOPEN zeg! Het verspreidt zichzelf nog sneller dan de vogelgriep, infecteert het strottenhoofd, de stembanden en veroorzaakt (bij mij in ieder geval) een wederkerend gevoel van misselijkheid. (...) is het nou eens AFGELOPEN MET DIE ONZIN. (...) het is bijna NOOIT ALS, en er zijn mensen die bijna ALTIJD ALS gebruiken! EN DAT KAN HELEMAAL NIET want dat is FOUT! HARTSTIKKE FOUT! En een klein rondje weblogs wordt een STRAF met AL DIE FOUTEN. Er wordt geen vergelijking meer goed gedaan, en dat doet ZEER, en steeds meer mensen gaan het fout doen, bah."

Bron: Taalpost 367, redactie: Marc van Oostendorp (Genootschap Onze Taal) en Ludo Permentier (Van Dale Lexicografie bv).

21:13 Gepost door Librarian | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

03-02-05

Ochtendgedachte

Mensen zeggen wel eens: "Ik leef niet om te werken. Ik werk om te leven."

Waarom ziet men dat altijd zo in extremen? Het ene hoeft het andere toch niet uit te sluiten? Voor mij is mijn werk een essentieel onderdeel van mijn leven. Het staat er niet naast, boven of onder. Het is er een onlosmakelijk deel van. En dus ga ik vanmorgen weer fijn naar het werk. Om te doen wat moet worden gedaan.

08:11 Gepost door Librarian | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

30-01-05

Links, rechts, links, rechts

Ik ben dus nog steeds aan de lay-out van m'n nieuwe blog aan het prutsen. Allerlei alternatieven aan het uitproberen. Momenteel vraag ik me af, of ik de navigatiekolom nou beter links of beter rechts kan zetten.

Een navigatiekolom aan de linkerkant stemt overeen met de klassieke visie dat een menu van een website langs de linkerkant behoort te zitten. Uitzonderingen zijn er natuurlijk legio.

Een navigatiekolom aan de rechterkant accentueert m.i. op een blog beter het inhoudelijke gedeelte, de teksten van de berichten dus. Wij Europeanen lezen immers van links naar rechts en als de inhoud links staat, is dat het eerste wat we te zien krijgen. De navigatiekolom is slechts van secundair belang en dus zet je die aan de rechterkant, waar hij minder in het blikveld valt.

U begrijpt het al… voor allebei is wel iets te zeggen en ik kom er dus niet uit. Het mooie is dan, dat ik u om uw mening kan vragen. Maak gebruik van de mogelijkheid tot reageren om uw keuze kenbaar te maken. Extra commentaar kan u er ook kwijt. Met uw opmerkingen houd ik zeker rekening, maar dat betekent niet dat ik per se de stemresultaten volg.

16:00 Gepost door Librarian | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

29-01-05

Kikker is bedroefd

In Den Haag is dinsdag schrijver en illustrator Max Velthuijs overleden aan de gevolgen van kanker. Hij werd 81 jaar.

Velthuijs was jarenlang werkzaam in het reclamevak. Pas in 1962, op latere leeftijd, begon hij met tekeningen voor kinderboeken. Het prentenboek "Kikker is verliefd" betekende zijn internationale doorbraak.

Kikker was het alter ego van de illustrator. "Is het leven niet prachtig", luidde zijn motto. Hij schreef en tekende dertien boeken over Kikker.

Vorig jaar kreeg Velthuijs in Kaapstad de Hans Christiaan Andersen Prijs. Deze prijs wordt om de twee jaar uitgereikt aan een schrijver of tekenaar die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de kinderliteratuur. Velthuijs werd geprezen omdat hij kinderen uit de hele wereld blij maakte. Zijn boeken noemde de jury "kleine juweeltjes".

Naast Kikker zijn ook Eend en Varkentje als personages in de boeken van Velthuijs helden met een geheel eigen karakter.

Het laatste prentenboek over Kikker verscheen in 2003 en heette "Kikker is bedroefd". Nu de meester er niet meer is, zal Kikker zeker wel bedroefd zijn. Het laatste, onafgemaakte verhaal "Kikker in de wind" blijft nu verweesd achter.

Bronnen:

www.kikkerfeest.nl
www.kikkervriendjes.nl
www.nos.nl
www.telegraaf.nl
DBNL – auteur Max Velthuijs (1923-2005)

00:11 Gepost door Librarian | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

28-01-05

Gedichtendag

Een dag te laat, maar niet getreurd.

En zeggen dat ik gisterenochtend nog opstond met zo’n typisch 'vandaag-is-het-Gedichtendag-gevoel'. Maar toen kwam ik in de bibliotheek aan en onverwachte omstandigheden zorgden er voor dat ik de hele dag niet meer aan gedichten toekwam.

's Avonds liep ik nog even langs de uitleenbalie en daar zag ik de leuke miniboekjes liggen die de Stichting Lezen in samenwerking met het Vlaams Centrum voor Openbare Bibliotheken (VCOB) had uitgegeven: "De mooiste voor vandaag". Twaalf gedichten van evenzoveel dichters. En laat het voorlaatste gedicht er nou net eentje van een van mijn lievelingsdichters zijn. Mijn dag was meteen goed.

Winteravond

Mocht deze winteravond zijnen toon behouden.
De wind is oud en goed. Ik zit neer bij het vuur,
dat het weleer herleven doet, het is het uur
waarop je vroeg of wij de koffie drinken zouden.

Je hebt gezegd: ik zal de radio aanzetten;
ik hoop nu maar dat er geen mens meer komen zal.
De Schöne blaue Donau zong vanuit de verte
en de comedian harmonists maakten je glimlach vol.

Uit de vrede is de tederheid geboren,
die ons vervulde van verlangen naar elkaar.
Wij zijn gaan liggen voor de vlammen en behoorden
toe aan het vuur, de wind, de kamer en elkaar.

Gerrit Achterberg

Voor het verzameld werk van Achterberg heb ik trouwens in mijn jonge jaren mijn enige 'bibliotheekmisdaad' begaan. Maar dat verhaal vertel ik u wel een andere keer.

Ook TV Brussel was Gedichtendag niet vergeten. In de bibliotheek kwam men een opname maken voor het slotitem van de nieuwsuitzending van donderdagavond.

Alsof dat allemaal niet volstond, klommen sommige bibliothecarissen zelf in de pen. Jan Van Herreweghe ("Jan Bib" voor de vrienden) van de OB Harelbeke maakte er – geheel op zijn eigen, kenmerkende manier – een hekeldicht van, in de vorm van een sonnet.

sonnet voor de overlevenden

aanhoor mijn heer de schreeuw van het verzaken
aan het papieren gedoe beleidsplan min of meer
de wereld stuurloos de ambtenarij met rode kaken
de manager aan vlijt ten onder evenzeer

op weg naar het doel koeien die staan te grazen
het mistasten van de keeper ach 't leven gaat voort
geduldig zijn de netten gevoelig de mazen
de dichter werkloos aan het plafond de koord

ginds aan de einder wazige tekens en gezichten
een kerkhof onmisbaren die ooit het beleid hebben bepaald
bios(sfeer) verpesten meten om te weten en onderzoeken verrichten

eens op papier de naakte feiten achterhaald
ik ben een zot in 't diepst van mijn gedichten
de waarheid in het midden de creativiteit verschraald

Jan Bib

Bloggers zouden geen bloggers zijn als ze aan de Gedichtendag geen aandacht zouden besteden. Herman Horsten van Herman's Wereldkeuken zorgde wel voor een heel bijzondere bijdrage. Speciaal voor Gedichtendag maakte hij een poëziestokje. Het gedicht was eerst één enkele regel lang. Het wordt doorgestuurd en er moet dan telkens één regel worden aangebreid. Vervolgens stuurt de ontvanger het weer door... Voor de precieze spelregels moet u Herman's uitleg maar even lezen.

Ik kreeg het poëziestokje via Twinkeltje in mijn bezit. Herman heeft trouwens de mogelijkheid voorzien om de reis van het stokje doorheen de blogosfeer te volgen. Naast elke regel heb ik tussen haakjes gezet van wie hij afkomstig is. De laatste regel is dus van mij.

Ik ben vannacht verdronken [maanzaad]
in een zee van sterrenlicht. [nijn]
De maan was licht beschonken. [twinkeltje]
Voor haar lippen ben ik toen gezwicht.

Ook ik heb op mijn beurt het stokje doorgestuurd. Benieuwd wat het worden zal. Misschien kunnen we er een sonnet van maken?

23:02 Gepost door Librarian | Permalink | Commentaren (8) |  Facebook |

25-01-05

Wie is Irma?

Terwijl ik dit schrijf is "Irma" – want zo noemt ze zich – aan haar 536ste blog toe. Haar eerste blog begon ze op 16 januari onder de naam irmawilbeide1.skynetblogs.be. Een aantal nummers later schakelde ze over op irmawilmeer1.skynetblogs.be. Maar die namen vond ze blijkbaar wat lang en al snel noemde ze haar blogs gewoon "irma" (met een volgnummer).

Niet elk Irma-blog is echter van haar. Het bijschrift bij irma501.skynetblogs.be zegt het zelf: "Deze keer een blog die niet van irma is. Maar wel om Tsunami te steunen." En ja beste lezer, daar is het om te doen. Sinds vrijdag 14 januari en tot maandag 28 februari stort Skynet immers voor elke nieuw gecreëerde Skynet Blog 1 euro ten voordele van Tsunami 12-12. Irma blogt dus om geld voor Tsunami 12-12 in te zamelen. Een nobele daad, ware het niet dat onze blogosfeer natuurlijk ernstig vervuild geraakt door al die Irma-varianten. En Skynet kennende gaan ze dat achteraf niet netjes schoonmaken. Laten we dus op z'n minst maar hopen dat Skynet wel zijn belofte nakomt om voor elke nieuwe blog 1 euro aan Tsunami 12-12 over te maken. Anders is Irma's inspanning voor niks geweest.

Één ding blijft een mysterie: wie is Irma eigenlijk? Op sommige van haar blogs noemt ze zichzelf een "gepensioneerde verpleegster". Maar wie zal zeggen of dat werkelijk waar is?

Op irma531.skynetblogs.be tilt ze zelf – al dan niet gewild – een tipje van de sluier op. Om aan te tonen dat het creëren van een blog steeds moeizamer verloopt en met de nodige foutmeldingen gepaard gaat, plaatst ze een schermafbeelding van een foutmelding. Uw dienaar ging natuurlijk onmiddellijk als een volleerde Sherlock Holmes (of Inspector Morse, voor de postmodernen onder u) op onderzoek uit.

Enkele vaststellingen (of zijn het slechts voorbarige conclusies?).

Irma maakt gebruik van een Mac en van Safari als webbrowser. Irma bezoekt vermoedelijk met enige regelmaat de website of de blog van het VPRO-programma Tegenlicht en de blog Bannyland (of enkele affiliaties daarvan). Mogelijk bezoekt ze ook de blog markant (let op de kleine "m"), alhoewel daar weinig markants te lezen valt.

Het valt te vermoeden dat Irma een gsm heeft die van het Mobistar-netwerk gebruik maakt.

Maar het meest merkwaardige is misschien wel... dat Irma's Skynet Passport geregistreerd staat op de naam Benedict. Zou Irma in werkelijkheid de 18-jarige(?) Benedict Lismont uit Landen zijn? Of is het de 24-jarige Benedikt Beun uit Ieper? Ook wel bekend als Beuntje. Wie zal het zeggen...

Ja, wie zal het zeggen.. U natuurlijk! Daarom doet uw aller Librarian hier een oproep om op zoek te gaan naar de ware identiteit van Irma aka Benedict. Zoek mee en post elke nieuwe aanwijzing bij de reacties. Als iemand met voldoende aanwijzingen komt om de ware identiteit van "Irma" vast te stellen, én als die identiteit dan ook nog wordt bevestigd door "Irma" zelf... dan stort uw dienaar een bedrag in euro's op de rekening van Tsunami 12-12 dat even groot is als het bedrag dat hij bij een vorige gelegenheid al eens heeft overgemaakt.

Het tempo van Irma is amper bij te houden. Terwijl ik deze voorlaatste zin schrijf is irma541.skynetblogs.be on line. Dus dames en heren detectives.. haal uw vergrootglas en uw beste kennis van Google boven en begin de zoektocht naar "Irma".

22:28 Gepost door Librarian | Permalink | Commentaren (22) |  Facebook |

24-01-05

Girls with glasses

Valt u ook op vrouwen met een bril? Of als u een vrouw bent: op mannen met een bril? Ik wel, op vrouwen dan. Misschien omdat ik zelf een bril draag? Voor mij geen contactlenzen, no way José.

Speciaal voor mannen zoals ik is "Girls with glasses" uitgevonden. Het is, zo zeggen de makers zelf: "the web's first and only place to see the hottest amateur models showing off some of the finest eyewear around!"

Geef toe dat uw verbeelding al op hol slaat. Dus ga maar vlug kijken.

O ja, sinds begin dit jaar heeft de site een nieuw design. Dankzij Wchulseiee, de wederhelft van die andere girl with glasses, Morgaine LeFaye.

23:10 Gepost door Librarian | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

De redding van Fréderique

Op een nacht in de hete zomer van 2003 krioelen in de tuin van ons Franse huis vier babyegeltjes; een paar dagen oud, blind en verweesd. We hebben ze proberen te redden. Hoe?

Lees het dagboek van Berthe Verdonck en bekijk de foto's van Suzanne Rodrigues Pereira op een website die prachtig werd vormgegeven door Els de Jong.

22:36 Gepost door Librarian | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

23-01-05

Zee wind zon oceaan

U weet misschien dat ik bij tijd en wijle naar "Vragen staat vrij" op Radio 2 luister. Vanavond was het niet anders. Tot tranen toe werd ik bewogen toen "De vondeling van Ameland" van de Nederlandse bard Boudewijn de Groot door de schelpjes van de koptelefoon klonk. Dat kan ook niet anders als je het drama in de stem van De Groot aanhoort:

ik kom eraan, ik kom eraan
zee wind zon oceaan
ik kom eraan

De tekst is trouwens van Freek de Jonge die het lied ook zelf eerder zong.

De volledige tekst kan u lezen op www.boudewijndegroot.nl.

Maar lees de tekst niet zonder ook te luisteren. De cd "Eiland in de verte" bevat op muziek gezette teksten van de in 2002 overleden liedjesschrijver Lennaert Nijgh. Boudewijn de Groot gebruikte ook liedteksten van Jan Rot en Freek de Jonge.

Welterusten.

23:48 Gepost door Librarian | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |