19-04-05

Habemus papam

Annuntio vobis gaudium magnum. Habemus papam qui sibi nomen imposuit…

Benedictus PP. XVI

(Joseph Ratzinger, geb. 1927)

Beluister de aankondiging:

20:36 Gepost door Librarian | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

12-04-05

Atomium en auteursrecht

In een kort artikel meldt Gazet van Antwerpen Online vandaag dat de vzw Atomium jaarlijks ongeveer vijftig inbreuken op het auteursrecht noteert.

De afbeelding van het Atomium wordt door het auteursrecht beschermd en het gebouw mag dus niet zomaar worden gereproduceerd door middel van foto’s en dergelijke. Bij de inbreuken die jaarlijks worden vastgesteld gaat het volgens Gazet van Antwerpen zowel om inbreuken van individuele personen die niet wisten dat zij een inbreuk pleegden, als om inbreuken van personen of bedrijven die geen vergoeding wensten te betalen. De vzw Atomium ontvangt jaarlijks meer dan 500 aanvragen om toelating tot reproductie. De vergoeding die moet worden betaald houdt o.a. rekening met de oplage, de drager en het verspreidingsgebied.

Zelf werd ik bijna twee jaar geleden met deze problematiek geconfronteerd. Omdat ik relatief dicht bij het Atomium woon en je er vanuit de Stevens-Delannoystraat een uitstekend uitzicht op hebt, besloot ik om een foto van het Atomium te maken en die op mijn blog te plaatsen. Ik had ook al andere gebouwen in Brussel gefotografeerd en wilde er een kleine diashow mee maken.

Via de website van het Atomium ontdekte ik dat de afbeelding van het Atomium auteursrechtelijk is beschermd en dat “[e]lk gebruik, verspreiding en/of reproductie ervan [...] stellig [moet] worden meegedeeld aan de vzw Atomium of aan de maatschappij Sabam.” En uiteraard zou elke inbreuk op deze verplichting worden vervolgd.

Ik contacteerde dus de vzw Atomium. Daar werd me verzekerd dat voor niet-commercieel gebruik geen vergoeding moest worden betaald, maar dat ik het gebruik van de foto wel bij Sabam moest melden. Dat deed ik op 19 juli 2003 en op 22 juli kreeg ik een brief van Sabam in de bus met het verzoek om maandelijks het bedrag van 91,65 euro te betalen... om het fotootje van het Atomium op mijn weblog te mogen tonen (een korting van 25% kon worden toegestaan voor niet-commercieel gebruik). Bovendien stelde Sabam als voorwaarde dat “de inhoud van de site moet beschermd zijn zodanig dat het downloaden van de digitale bestanden niet mogelijk is”.

Het spreekt vanzelf dat ik hooglijk verbaasd was. Per e-mail breng ik op 11 augustus Sabam op de hoogte van het feit dat “[...] ik zal afzien van publicatie van de foto op mijn persoonlijke webpagina” en dat ik aanneem dat “ik uw brief van 22 juli jl. dan verder ook als onbestaande kan beschouwen.”

Op 13 augustus volgde er andermaal een e-mail van de vzw Atomium met de mededeling dat er geen probleem is om het beeld van het Atomium op mijn persoonlijke website te tonen, maar dat het niet voor een commercieel doel mag worden gebruikt.

Op mijn beurt deelde ik de vzw Atomium mee dat volgens Sabam ongeacht de goedkeuring door vzw Atomium en ongeacht het feit dat het om een persoonlijke website gaat, blijkbaar toch auteursrechten moeten worden betaald. Ik meldde tevens dat de voorwaarde in verband met de beveiliging tegen downloaden onredelijk was, aangezien er “voor zover mij bekend geen enkele technische maatregel [is] die dat kan verhinderen. […] een waterdichte methode is er niet.”

Uiteindelijk kreeg ik dan toch nog – voor mij geheel onverwacht – van Sabam de toestemming om de foto zonder betaling van een vergoeding op mijn blog te plaatsen. Ik diende wel de vermelding “vzw Atomium © Sabam Belgium 2003” op de foto aan te brengen. Wat ik dan ook deed.

Moraal van het verhaal: het is niet altijd duidelijk wat en in welke mate iets door het auteursrecht is beschermd. En blijkbaar weet ook de auteursvereniging Sabam niet altijd hoe het nu precies met de vergoedingen zit. Daarom één advies: reproduceer nooit zomaar iets, tenzij u er absoluut zeker van bent dat wat u doet binnen de wettelijke bepalingen van het auteursrecht valt. In geval van twijfel laat u reproductie achterwege of u vraagt uitdrukkelijk de schriftelijke toestemming aan de rechthebbende of diens vertegenwoordiger.

18:28 Gepost door Librarian | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

08-04-05

Zo helpe ons God

Aan de vooravond van de begrafenis van Karol Wojtyła luister ik naar de Engelstalige uitzending van Radio Vaticana die in het teken staat van het spirituele testament van Johannes Paulus II dat gisteren openbaar werd gemaakt.

Het testament beslaat in zijn oorspronkelijke vorm vijftien pagina’s en is geschreven in het Pools. Om Poolse journalisten niet te bevoordelen werd het vertaald in het Italiaans, zo deelt het Vaticaan mee. Volgens de pauselijke woordvoerder Joaquin Navarro-Valls bevat het testament niet de naam van de kardinaal die de paus twee jaar geleden in het geheim (“in pectore” of “in het hart”) heeft benoemd.

In zijn testament laat de paus weten dat hij geen persoonlijke bezittingen nalaat en dat zijn persoonlijke nota’s moeten worden verbrand. Opmerkelijk is ook dat de paus er in 2000 (toen hij tachtig werd) aan dacht om te abdiceren. Of de tijd niet gekomen was om het “nunc dimittis” (“laat ons nu gaan”) te herhalen, zo schreef hij. De paus verwees daarmee naar Lucas 2:29 waar Simeon zegt: “Nunc dimittis servum tuum, Domine” (“Laat nu Uw dienstknecht gaan in vrede, Heer”).

Daarnaast in de uitzending ook aandacht voor de encyclieken en enkele opmerkelijke toespraken van de overleden pontifex.

Bijvoorbeeld als hij het in 1984 heeft over mensenrechten en vrede.

Beluister geluidsfragment:

Peace is threatened whenever the human spirit is oppressed by poverty, or constrained by social, political or ideological dictates. In our world, peace is seriously threatened by the tensions arising out of ideological differences between East and West, and by the growing contrast between the developed countries of the North and the developing countries of the South.

Peace is threatened wherever the fundamental rights of man are ignored or trampled upon, especially the right of religious liberty.

Peace is threatened where the integral well being of the human person is not recognized, promoted and safeguarded; where human beings are not respected in their unique dignity and worth; where they are subordinated to preconceived interests and the ambition of power in any of its forms; where the poor are exploited by the rich, the weak by the strong, the uneducated by the clever and unscrupulous.

Peace is threatened where the human person is made the victim of scientific and technological processes, rather then the beneficiary of the marvellous capabilities for genuine progress and development, which man rests from the universe.

Peace is threatened by events, but these events themselves mirror deeper causes connected with the attitude of the human hearth.

Eén ding moet men Johannes Paulus II nageven: met de bovenstaande uitspraken durft hij in eigen hart te kijken en de vinger op de wonden te leggen die zijn zevenentwintig jaar durend pontificaat ongetwijfeld bij velen heeft veroorzaakt.

Legt de Kerk immers niet haar eigen ideologische dictaten aan de gelovigen op? Negeert zij niet de fundamentele vrijheid en eigenheid van de mens en het recht om zijn religie op een zelfgekozen manier te belijden? Als man, vrouw, homo- of heteroseksueel, gehuwde of celibatair?

Bracht de Kerk niet vele mensenlevens in gevaar door het gebruik van condooms als voorbehoedsmiddel tegen seksueel overdraagbare ziekten te verbieden? Buitte zij op dit vlak – bijvoorbeeld in Afrika – de onwetenden niet uit door hen onwetend te houden en ze zo hun eigen graf te laten graven?

“’t Is goed in ‘t eigen hart te kijken nog even voor het slapengaan, of ik van dageraad tot avond geen enkel hart heb zeer gedaan. Of ik geen ogen heb doen schreien geen weemoed op een wezen lei...”

Het komt ons niet toe een mens te oordelen. “Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt” zegt de evangelist Mattheus. De Geschiedenis zal het doen in onze plaats en zij zal alles tot zijn recht laten komen.

Johannes Paulus II is overleden. Vandaag wordt hij begraven en op 18 april gaan de kardinalen in conclaaf om een nieuwe paus te kiezen. Toch moeten wij ook stilstaan bij de woorden van Godfried kardinaal Danneels: “Enkel naar de toekomst kijken, is gevaarlijk. Laten we ook het verleden niet uit het oog verliezen, en dankbaar zijn om wat Johannes Paulus II ons heeft nagelaten.”

Wat zijn voorganger heeft nagelaten, bene facta et male facta, zal het aanknopingspunt zijn voor het beleid van de nieuwe paus. Laten wij bidden met de woorden die ons zijn gegeven: “Mögen andere kommen und es besser machen.” Zo helpe ons God.

01:41 Gepost door Librarian | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

03-04-05

Catholic Insider (podcast)

Nieuws over het overlijden van paus Johannes Paulus II kan u lezen en beluisteren op Catholic Insider.

Catholic Insider presenteert zich als een podcast "from the heart of the Catholic Church" en wordt beheerd door Roderick Vonhögen, een jonge en dynamische katholieke priester van het bisdom Utrecht in Nederland.

De podcast wordt gehost door Rorate. Rorate is een onafhankelijke rooms-katholieke multimedia-organisatie, gehuisvest in Amersfoort (Nederland).

Dit is professionele podcasting, waarschijnlijk logistiek goed ondersteund en ondanks het onderwerp toch heel spannend en interessant om te beluisteren. Wie zonder omwegen een voorbeeld wil beluisteren klikt hier voor "Waiting for the inevitable", een bijna 32 minuten (.mp3 - 14,6 MB) durende opeenstapeling van interviews (o.a. met Francesca, de webmaster van Radio Vaticana) op en rond het Sint-Pietersplein in Rome, uren voor het overlijden van de Paus.

Om podcastfeeds te beheren en te beluisteren kan u gebruik maken van bijvoorbeeld Doppler of iPodder.

12:00 Gepost door Librarian | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

02-04-05

De battre son cœur s’est arrêté

Ioannes Paulus PP. II
(Karol Józef Wojtyła)

18 mei 1920 – 2 april 2005

„Vi ho cercato, ora siete venuti a me.”

Paus Johannes Paulus II is na een lange doodsstrijd overleden. Het overlijden van de Paus werd vanavond iets voor 22.00 uur officieel bekendgemaakt door kardinaal Leonardo Sandri. Volgens een mededeling van de pauselijke woordvoerder, Joaquín Navarro-Valls, overleed Johannes Paulus II om 21.37 uur in zijn appartement in Vaticaanstad.

Lees het dossier over paus Johannes Paulus II op de website van De Standaard Online.

Bekijk een fotospecial over Johannes Paulus II op de website van De Standaard Online.

Een 55 minuten durende beeldimpressie over leven en werk van Johannes Paulus II kan u bekijken op de website van Rai.it.

Nog op de website van Rai.it kan u videobeelden [1] [2] bekijken die verschillende aspecten van het leven van Johannes Paulus II toelichten.

22:01 Gepost door Librarian | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |